Liftis priser ändras i början av juli


Vasaregionens kollektivtrafik Liftis priser ändras från och med 1.7.2024. Målet är att förenhetliga priserna och göra biljettköpet klarare och kundvänligare.

Nainen odottaa bussia

I fortsättningen är priset på en enkelresa för en vuxen i zon A 1,70 € med alla andra betalningssätt utom kontanter.  Med kontant betalning är biljettens pris i fortsättningen 2,20 €.

– Biljettpriserna är också efter ändringen bland de förmånligaste i Finland, säger kollektivtrafiksakkunnig Anastassia Backlund.

I samband med ändringen läggs till sortimentet en 90 dagars säsongsbiljett, som redan erbjuds i många andra städer.  Samtidigt utvidgas möjligheten till kontaktlös betalning till zonerna B och C. Tidigare har kontaktlös betalning varit i användning bara i A-zonen.

Bekanta dig med avgiftszonerna innan köpet av biljett

Lifti trafikerar inom tre avgiftszoner. A-zonen omfattar Vasa (förutom Lillkyro) och Smedsby, B-zonen Veikars och C-zonen Lillkyro och Tervajoki.

Biljetten ska vara i kraft inom alla de zoner som din resa går via.  Beroende på avgångsställe och destination kan biljetten vara:

  • 1 zons (A, B eller C) biljett
  • 2 zoners (AB eller BC) biljett
  • 3 zoners (ABC) biljett

Flera zoner höjer biljettpriset. Också den valda biljettprodukten och resenärens kundgrupp eller ålder kan inverka på priset.

Flera nyheter