Ändring och utvidgning av detaljplan i del av kvarter 12 på Fågelberget

Skede: Ett program för deltagande och bedömning var framlagt 3.11–2.12.2020 (MBL 63 §)