Temaområden

Elevvårdande tema:

 • Skolan deltar i det nationellt omfattande KiVa skola-programmet, som strävar efter att minska och förebygga förekomsten av mobbning i skolan. På det sättet får vi en trevlig skola, där alla trivs och mår bra.
 • Vi har även fadderverksamhet så att eleverna i åk 4-6 fungerar som vänelever för eleverna i åk 1-3.
 • Årskurserna håller med jämna mellanrum KiVa-morgonsamlingar med teman som bl.a. vänskap, jämlikhet, tolerans och respekt.
 • Eleverna i årskurserna 1 och 5 deltar i det dramapedagogiska kollektivet Dialogs dramaworkshops ”Tillsammans” en lektion/vecka under en tioveckors period på hösten.

Må bra:

 • I vår skola ordnas många olika idrottsevenemang, till exempel gemensamma idrottsdagar kring friidrott, fotboll, rinkbandy, skidning, slalom, orientering och brännboll. Syftet är att aktivera så många elever som möjligt och att alla deltar utifrån sina egna förutsättningar. Vi betonar glädjen i att röra på sig och att idrotta tillsammans.
 • Vi anlitar idrottsledare från fritidskansliet som kommer till skolan och leder varierande aktiviteter för eleverna under gymnastiklektionerna.
 • Vi deltar i kommunens kulturstig med exempelvis bildkonstverkstad för åk 1-2 och dansverkstad för åk 3-4.
 • På vårterminen genomför vi Unicef-rundan, då eleverna genom en motionsrunda samlar in pengar för välgörande ändamål. På detta sätt kombineras motion med att eleverna uppmärksammas på levnadsförhållandena i andra delar av vår värld.

Läs- och skrivprojekt:

 • I klasserna arbetar vi med läsning och skrivning på olika sätt. Vår strävan är att kunna ordna författarbesök till skolan, för att stimulera elevernas intresse för att producera egna texter. Detta förutsätter att vi kan erbjuda eventuella inbjudna författare viss ekonomisk ersättning.
 • Vi använder dagstidningen i undervisningen under tidningsveckan i februari.
 • November är läsmånad och då hålls en läsfrämjande kampanj.
 • Årskurserna 3-6 kan delta i ”Psalmedaljeskoj”, en lekfull tävling där det gäller att lära sig de vanligaste psalmerna.
 • Årskurs 4 deltar i Kvarkens naturskola.
 • Under läsåret fortsätter barnkörsverksamheten i samarbete med Solf församling.
 • Kulturfonden erbjuder under året ekonomiska bidrag för genomförande av olika kulturella projekt (”Kultur i skolan”). Vi följer aktivt med i utbudet och utnyttjar deras bidrag när intresse och möjligheter uppstår.
 • Årskurs 6 besöker företagsbyn.
 • Skolans gemensamma lärområde detta läsår är ”Se det goda”. Lärområdets övergripande syfte är att mångsidigt stärka elevernas välbefinnande genom tillämpning av metoder inom positiv psykologi. Syftet är också att skapa en mer välmående verksamhetskultur. Ett  tyngdpunktsområde är arbetet med karaktärsstyrkor. Eleverna ska lära känna sina styrkor, utveckla dem och att använda dem för att hantera utmaningar.