Vi tar i bruk nya lånekort


Korsholms bibliotek får nya lånekort! Lånekorten är designade av Ludwig Sandbacka.  Äldre kort som är i bruk fungerar som förut. Om du vill ha ett nytt kort får du det för två euro. Med lånekortet får du tillgång till alla bibliotekets tjänster. Med lånekortet och PIN-koden kan du bl.a. låna och reservera material och använda bibliotekets e-material. 

Flera nyheter