Ny näringslivskoordinator i Korsholm


Johanna Långskog började arbeta som näringslivskoordinator i Korsholms kommun i augusti. Hon ser framemot att utveckla servicen för företag i kommunen.

Johanna Långskog.

Johanna Långskog började arbeta som näringslivskoordinator i Korsholms kommun i augusti. Hon ser framemot att utveckla servicen för företag i kommunen.

Johanna Långskogs främsta uppgift som näringslivskoordinator vid Korsholms kommun är att fungera som en av kommunens kontaktpersoner till näringslivet, att skapa och medverka i olika samarbets- och utvecklingsinitiativ tillsammans med det lokala näringslivet samt att marknadsföra kommunen och aktivt jobba för att locka nya företag till Korsholm.

Den nya befattningen tillsattes som ett led i kommunens arbete för att bli mer företagsvänlig. Inom ramen för kommunutvecklingens verksamhet hjälper näringslivskoordinatorn företagare att skapa goda förutsättningar för etablering, verksamhet, tillväxt och välfärd.

Långskog har jobbat som marknadsföringschef på Wasaline och har ett brett nätverk inom näringslivet i regionen.

– Jag ser fram emot att få utveckla servicen för företag i Korsholm och att hjälpa företag att bland annat skapa nätverk för att tillsammans bli starkare, säger Långskog.

När företagen mår bra mår också kommunen bra. Därför är en av kommunutvecklingens främsta uppgift att aktivt jobba för att stärka relationerna till företagen i kommunen. Ambitionsnivån är hög och Långskog säger att Korsholms kommuns målsättning är, att på sikt bli Finlands mest företagsvänliga kommun.

Flera nyheter