Bekanta dig med Korsholms nya tomter på Bygga & Bo mässan


Korsholms kommun är med på Bygga & Bo mässan 16–17.10 i Botniahallen. Vi presenterar kommunens nya tomter och svarar på frågor gällande dem, bygglov och själva byggandet. Du kan också höra mer om Korsholms första trähöghus som planeras till Smedsby.

Trähöghus. puukerrostalo.

På Bygga & Bo mässan 16–17.10 i Botniahallen presenteras Korsholms kommuns nya tomter. Personalen på plats svarar på frågor gällande tomter, bygglov och byggand. Näringslivschef Henna-Maija Sumuvuori deltar i en paneldiskussion kring boende i trähöghus i Smedsby centrum.

Byggandet av Korsholms första trähöghus Bo Ab Smedsby Trähörnet förväntas starta våren 2022 och vara klart sensommaren 2023. Huset tar avstamp i ekonomisk, social och teknisk hållbarhet. Siktet  är inställt på ett arkitektritat och funktionellt hus med trygga och energieffektiva lösningar.

Trähöghuset byggs inom ramen för Wooden Network Bothnia som är ett samarbetsprojekt mellan Korsholms kommun, Fastighets Ab Korsholms bostäder, Jake Rakennus, Vasek och Expo Österbotten. Tillsammans bygger dessa hållbara lägenheter i trä för framtidens Korsholmare.

Länk till undersida med ytterligare information om Wooden Network Bothnia

Korsholms kommun finns vid monter A96.

Länk till Bygga & Bo mässans webbsida

På plats på Bygga & Bo mässan finns personal från samhällsbyggnaden.

Korsholms kommuns anställda som deltar i Bygga & Bo mässan 16–17.10 i Botniahallen. Från vänster Carola Backman, Anna Lundin-Pirkola, Hanna Ranto-Nyby, Michael Ek, Lena Snellman, Alexander Finne, Simon Weiner.

Carola Backman jobbar som sekreterare på byggnadstillsynen. Byggnadstillsynen handhar ansökningar om bygglov och övriga tillstånd.

Anna Lundin-Pirkola jobbar som byråsekreterare på planläggningen. Anna sköter om framläggningen av kommunens detalj-och delgeneralplaner, begär utlåtanden och tar emot inlämnade åsikter och anmärkningar över planerna.

Planläggningsassistent Hanna Ranto-Nyby svarar på frågor om lediga tomter, tomtansökningar och tomtreserveringar.

Michael Ek arbetar som ledande byggnadsinspektör i Korsholm och ansvarar för bygglov och beslut samt undantagslov och prövningslov.

Byråsekreterare Lena Snellmanjobbar med kommunens fastighets- och adressregister samt med kundservice. Alla nya lovsansökningar kommer via Lena för registrering.

Byggnadsinspektör Alexander Finne jobbar med lovberedning, kundrådgivning och syner.

Simon Weiner, kommunens markanvändningsingenjör,ansvarar för kommunens tomtutdelning. Simon svarar på frågor gällande kommunens lediga tomter och hur det går till när man reserverar och köper eller arrenderar en tomt av oss.

Martina Bäckman som utarbetar detaljplaner och delgeneralplaner i Korsholms kommun fattas från fotot, men är också anträffbar på mässan.

Flera nyheter