Renovering i huvudbiblioteket


Under hösten renoveras magasins- och arbetsutrymmen i huvudbiblioteket (Skolvägen 1, Smedsby), men biblioteket är öppet som normalt. Tidvis kan ljudnivån i bibliotekssalen vara hög på grund av renoveringsarbetet. Vill man undvika störande ljud rekommenderar vi att man besöker biblioteket kvällstid eller på lördagar.  Eventuellt kan vi bli tvungna att med kort varsel hålla stängt kortare perioder ifall arbetsskedet förutsätter det. I sådana fall meddelar vi om det på vår webbsida och via sociala medier.

Som en följd av renoveringen är delar av samlingen otillgängliga under hösten, främst äldre litteratur samt konstböcker (biblioteksklasserna 70-77). Trots att materialet inte är tillgängligt syns det i vår databas, eftersom vi av logistikmässiga skäl inte kunnat ändra tillgänglighetsinformationen på alla böcker. Ta gärna kontakt på förhand för att försäkra dig om att boken du önskar är tillgänglig, speciellt om du söker en äldre bok.

Huvudbibliotekets övre våning är stängd för biblioteksbesökare under tiden renoveringen pågår.

Vi beklagar olägenheterna!

Flera nyheter