Nya tomtutdelningar


Bekanta dig med kommunens nya småhustomter i Smedsby, Solf och Petsmo samt par-, rad- och höghustomter i Smedsby och Böle. Ansökan om tomterna sker under tiden 18.10–1.11.2021.

Kartor. Karttoja.

Bekanta dig med kommunens nya småhustomter i Smedsby, Solf och Petsmo samt par-, rad- och höghustomter i Smedsby och Böle. Ansökan om tomterna sker under tiden 18.10–1.11.2021.

Information om tomterna samt länkar till ansökningsblanketter finns samlat på skilda undersidor. Bekanta dig med materialet innan du skickar in din ansökan.

Länk till undersida med information om nya småhustomter i Smedsby, Solf och Petsmo

Länk till undersida med information om nya par-, rad- och höghustomterna i Smedsby och Böle

Ansökningar ska lämnas in senast 1.11.2021 kl. 16 till Korsholms kommuns planläggningsavdelning, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm eller till planlaggning@korsholm.fi.

Tilläggsuppgifter:

Simon Weiner, tfn 06 327 7177, Hanna Ranto-Nyby, tfn 06 327 7182.

Flera nyheter