Influensavaccination


woman in blue dress shirt and black hijab

Avgiftsfria influensavacciner ges till personer där influensan utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccinationen är till stor nytta. Riskgrupperna är följande:

Läs mer: https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/vaccin-a-o/vaccin-mot-influensa

               Influensavaccination av närstående till personer med risk för allvarlig influensa

Influensavaccinering, Korsholms kommun

I Korsholm ordnas influensavaccineringen med tidsbokning vid hälsostationerna i Helsingby, Kvevlax (Kvevlaxvägen 2), Replot och Solf samt vid Korsholms hvc (ingång F). Du kan boka tid för influensavaccinering från 29.10.2021.

Tfn 06 327 7000 vardagar kl. 8–12

Webbtidsbokning https://telecura.korsholm.fi/

Gravida och barnfamiljer erbjuds vaccin på sina inbokade mottagningstider.

Hemsjukvården erbjuder vaccin åt sina inskrivna klienter.

Influensavaccinering, Vörå kommun

Influensavaccineringen ordnas med drop in-tillfällen eller via webbtidsbokning. Webbtidsbokningen öppnas 29.10.2021. Drop in-tillfällen ordnas:

Onsdag 3.11 och 17.11 kl. 14–17 vid Oravais hvc, Vörå hälsostation och Maxmo rådgivning

Torsdag 11.11 kl. 9–11 vid Särkimo-mottagning

Om du har frågor kring influensavaccineringen ta kontakt på telefon.

Tfn 06 385 2200 vardagar kl. 12–15

Webbtidsbokning https://telecura.korsholm.fi/

Barnfamiljer och gravida tar kontakt till egen hälsovårdare för att boka tid.

Hemsjukvården erbjuder vaccin åt sina inskrivna klienter.

———————————————————————————————————————————–

När du får influensavaccin kan du även få första, andra eller tredje dosen coronavaccin under samma besök.

Coronavaccin dos 3

  1. Personer som är 60 år eller hör till riskgrupp 1 eller 2 rekommenderas en tredje dos coronavaccin, när det gått minst 6 månader sedan dos 2.
  2. Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar rekommenderas en tredje dos coronavaccin, när det gått minst 2 månader sedan dos 2.

Mer information om coronavaccin, riskgrupper och dos 3 finns på https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/vaccin-a-o/coronavirusvacciner-dvs.-covid-19-vaccin-anvisningar-for-yrkesutbildade/en-tredje-coronavaccindos.

Flera nyheter