Tillsammans för dig – Yhdessä sinua varten: Jussi Lahti


Korsholms kommunfullmäktige består av 43 förtroendevalda, men vem är de egentligen? I serien ”Tillsammans för dig – Yhdessä sinua varten” presenteras människorna bakom besluten.

Jussi Lahti. Text, teksti: Korsholm, Mustasaari. Tillsammans för dig - Yhdessä sinua varten.

Jag heter Jussi och bor i Voitby/Älvbyarna. Sedan några år en glad pensionär.

Intresset för samhälleliga frågor väcktes redan i tonåren, när jag läste dagstidningar från pärm till pärm (vilket jag gör än i dag. Får ofta höra om det).

Jag kom med i kommunalpolitiken i Korsholm i början av 1980-talet. Först som suppleant och sedan som ordinarie i idrottsnämnden. Sedan dess har jag suttit med i Korsholmspolitiken i olika uppdrag. Bland annat i fullmäktige och som ordförande i idrottsnämnden och kultur- och fritidsnämnden i flera perioder. Senaste fullmäktigeperiod var jag viceordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Denna period är jag tillbaka där jag började, det vill säga jag sitter med i välfärdsutskottet, som på sin agenda har allt från barn till seniorer då det gäller kultur och fritid.

Barn och ungdomar har alltid stått mig nära, liksom äldre. Rättvisa och lika behandling har alltid varit viktiga. Alla skall bemötas lika oberoende av status, språk, hudfärg eller ålder. Korsholm är en bra kommun att leva och bo i, men än finns det saker som vi kan bli bättre på. Här är samverkan mellan beslutsfattare och den lokala befolkningen viktig. Jag tror och vet att det bland dagens beslutsfattare finns både verklig vilja och förmåga att skapa en ännu bättre kommun, där vi tar hänsyn till varandra.

Nämn tre viktiga saker i ditt liv.
Familj, hälsa och rättvisa.

Bok, ljudbok eller film?
Film.

Energidryck, blåbärssoppa eller vatten?
Vatten.

Flera nyheter