Ändring av detaljplan för kvarter 47 i Smedsby

KPO Kiinteistöt Oy

Skede: Ett planförslag var framlagt 7.9-6.10.2021 (MBF 27 § ).

Ett utkast till plan var framlagt  2.4–4.5.2020 (MBF 30 §).

Program för deltagande och bedömning var framlagt 7.8–5.9.2019  (MBL 63 §)