Ändring av detaljplan för kvarter 47 i Smedsby

Skede: Ett utkast till plan var framlagt  2.4–4.5.2020 (MBF 30 §).

Program för deltagande och bedömning var framlagt 7.8–5.9.2019  (MBL 63 §)