Fågelbergets tomter

Kartinformation: Tomter markerade med röd färg är företagstomter som det går att ansöka om. Tomter markerade med orange färg är vigda för cirkulär ekonomi och går att ansöka om. Du kan ladda ner filen för att öppna en mer detaljerad visning.

Lediga tomter

Verksamhetstomter
Kvarter-TomtAdressPlane-beteckningAreal (m²)Byggrätt våningsyta (m²)Årsarrende (€)
7-4Handelsgränd 4K-1408524512549,04
7-7Lagervägen 19K-1325019502028,00
7-15Verkstadsvägen 10K-1239514371494,48
31-1Bolagsvägen 12KTY-2 II635938153826,68
31-2Bolagsvägen 10KTY-2 II647238833885,44
32-2Bolagsgränden 3KTY-2 II468828132925,31
33-3Bolagsgränden 4KTY-2 II482528953010,80
35-1RESERVERADKTY-3 II1550793048010,91
Bränsledistributionstomt
Kvarter-TomtAdressPlane-beteckningAreal (m²)Byggrätt våningsyta (m²)Årsarrende (€)
35-2Södra Fulmossvägen 7LH-1 I55635563412,76
Industritomter
Kvarter-TomtAdressPlane-beteckningAreal (m²)Byggrätt våningsyta (m²)Årsarrende (€)
19-4Hallgränd 1T-1 II336820212101,63
28-2 *Montörsvägen 11T-1 II1219673186633,54
28-1 *Montörsvägen 13T-1 II1295677746949,70
27-1*RESERVERADEJ-1232381394311227,00
27-2 *Stuverivägen 5-7T-1 II21232 1273910392,51
21-1 *Montörsvägen 8T-1 II1439586377548,32
21-2 *RESERVERADT-1 II1353081187188,48
21-3 *RESERVERADT-1 II1569994198090,78
21-4 *Reparatörsvägen 13T-1 II388723322425,49
21-5 *Reparatörsvägen 11T-1 II400024002496,00
21-6 *Reparatörsvägen 9T-1 II464027842895,36
22-4 Reparatörsvägen 8TY-1 II30169051881,98
22-5 Reparatörsvägen 10TY-1 II3708 11122313,79
22-6 RESERVERADTY-1 II447113412789,90
28-5Montörsvägen 5T-1 II576934613519,88
* = för företag med verksamhet inom cirkulär ekonomi eller liknande.