Sommarnumret av Korsholm informerar har utkommit


Sommarnumret av Korsholm informerar har utkommit. Har du blivit utan tidning? Meddela oss och läs tidningen här.

Korsholm informerar 2/2024.

Sommarnumret av Korsholm informerar har utkommit. Du kan läsa tidningen elektroniskt här.

Det har visat sig att vissa hushåll har blivit utan tidning. Vi utreder möjligheten till ny distribution av tidningen till de områden som blivit utan.

Om du inte har fått tidningen i postlådan kan du läsa den elektroniskt här eller hämta ett exemplar från Korsholms ämbetshus. Det finns ett begränsat antal tidningar kvar. Ämbetshuset är öppet måndag–fredag kl. 8–16 fram till 6.7.

Problem med utdelningen av Korsholm informerar

Meddela problem med utdelningen av Korsholm informerar.Uppge postnummer så att vi vet vilket område som berörs. Om du vill kan du också uppge vägnamnet.

Flera nyheter