Godkända detaljplaner

Detaljplanerna godkänns i huvudsak av kommunfullmäktig. Här finns detaljplaner som har trätt i kraft år 2013 eller senare. Gällande äldre detaljplaner samt detaljplaner med ringa verkningar kontakta planlaggning@korsholm.fi

Böle

Fågelberget

Ändring av Stormossen detaljplan

Iskmo- Jungsund

Kvevlax

Petsmo

Replot

Singsby

Smedsby

Ändring av detaljplan i kvarter 16b med angränsande rekreationsområde, Smedsby

Detaljplan för lätt trafikled till Mellanvägen i Smedsby

Solf

Toby

Vassor

Veikars

Vikby

Västerhankmo