Bekämpa jättebalsamin på talko

Kom med och bekämpa jättebalsamin! Korsholms kommun deltar i den nationella Solotalko-kampanjen för att bekämpa främmande invasiva växtarter som är skadliga för Finlands natur.

Teaterläger för barn

https://vuxeninstitutet.korsholm.fi/kurser/visa/9805-110203-teaterlager-for-barn

Stage fighting

https://vuxeninstitutet.korsholm.fi/kurser/visa/9808-110204-stage-fighting

Musikalläger för ungdomar

https://vuxeninstitutet.korsholm.fi/kurser/visa/9811-110206-musikallager-for-ungdomar

Broderi workshop

https://fritid.korsholm.fi/evenemang/visa/9868-000403-broderi-workshop