Inbjudan till presentation av utkastet till vägplan

Förbättring av landsväg 717 genom att bygga en gång- och cykelväg på avsnittet Höstves – landsväg 17746 (Kolkin siltatie) På grund av koronapandemin kommer inget traditionellt planeringsmöte att hållas. Istället kan invånare i området, markägare och andra intresserade bekanta sig…

Revidering av byggnadsordning

Ett program för deltagande och bedömning är framlagd 16.4–17.5.2021 i Korsholms ämbetshus (MBL 63 §): Åsikter kan framföras senast 17.5.2021 kl. 16.00 elektroniskt till byggnadstillsynen@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, byggnadstillsynen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

Motionskampanjen Up, Out and Move!

I Korsholm pågår året om motionskampanjen Up, Out and Move! Skriv ditt namn och kilometrar i motionshäftet som finns runtom i kommunen.Skriv även dina kontaktuppgifter (telefonnummer eller e-post adress) om du önskar delta i utlottningen av presentkort.Dragning sker i april,…

Kommunen utökade antalet sommarjobbssedlar

Koncernsektionen beslöt 12.4.2021 att utöka antalet sommarjobbssedlar. Detta för att sporra kommunens företag att anställa fler unga i en tid där dessa har svårt att få sommarjobb. Korsholms kommun erbjöd i år lokala arbetsgivare i Korsholm ett understöd på 300…

Kommunalval 13.6.2021

Valdag 13.6.2021. Förhandsröstning i Finland 26.5–7.6.2021 och förhandsröstning i utlandet 2–5.6.2021. Läs mera om kommunalvalet Blanketter för kandidatuppställning. Justitieministeriets valsidor Finlands kommunförbunds valsidor