Fältarbete i Helsingby och Toby

Korsholm kommun utför i samarbete med Tidorum arkitektur och byggnadsvård en för landskaps- och kulturmiljöinventering för uppgörande av Helsingby-Toby delgeneralplan. Inventeringarna pågår under veckorna 28–34. Närmare information www.korsholm.fi/planer eller Tidorum arkitektur och byggnadsvård, Ruusa Viljanen Rossi tfn +46 705 831 211

Bibliotekssystemet utsattes för cyberattack

I Finland och de övriga nordiska länderna har bibliotekssystemet Mikromarc utsatts för dataintrång. Mikromarc, som ägs av Axiell, används också av Fredrikabiblioteken i 11 Österbottniska kommuner där Korsholms bibliotek ingår. Intrånget riktades mot Axiells servercentral i Oslo, Norge.  I Fredrikabibliotekens…

Välkommen på vernissage

Vi har glädjen att bjuda dig till vernissage av Cata Ahlbäcks utställning Försynens Ljuva Andedräkt på torsdag 1.7 kl. 17.30–19. Alla är varmt välkomna! Utställningen framme under tiden 1.7-30.8.2021 må-fr kl. 10-18. Adress: Världsarvsporten, Galleri Arte Mare, Replotvägen 2, Replot.…

Störning i bibliotekssystemet påverkar användningen av webbiblioteket

Bibliotekssystemet ur bruk på grund av cyberattack I Finland och de övriga nordiska länderna har bibliotekssystemet Mikromarc utsatts för dataintrång. Mikromarc, som ägs av Axiell, används också av Fredrikabiblioteken i 11 Österbottniska kommuner. Intrånget riktades mot Axiells servercentral i Oslo,…

Upphandling av en fiskhanteringshall till Fjärdskär Fiskehamn

Korsholms kommun begär in anbud för anläggande av en fiskhanteringshall till Fjärdskär Fiskehamn. Frågor kan ställas till tekniska@korsholm.fi före 12.8.2021 kl. 12.00. Svar publiceras på webben 13.8.2021. Anbud ska lämnas in under vecka 33 och 34 (16-27.8.2021), senast 27.8.2021 kl.…