Träning efter graviditet

https://vuxeninstitutet.korsholm.fi/kurser/visa/7542-830115-traning-efter-graviditet

Individuell träning

https://vuxeninstitutet.korsholm.fi/kurser/visa/7580-830131-individuell-traning

Ruokamatka Meksikoon

https://vuxeninstitutet.korsholm.fi/kurser/visa/7494-110806-ruokamatka-meksikoon

Ta tillvara skörden

https://vuxeninstitutet.korsholm.fi/kurser/visa/7855-110821-ta-tillvara-skorden

Anbudsförfrågan på rivning av byggnaderna på Kvevlanders fastighet i Kvevlax

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud på rivning av byggnaderna på Kvevlanders fastighet i Kvevlax. Frågor till anbudsförfrågan kan ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi före 3.10.2022 kl. 12.00. Svar publiceras 4.10.2022 på kommunens hemsida under fliken Kommun / Offentlig upphandling.…