Korsholms klassiker 2023

https://fritid.korsholm.fi/evenemang/visa/8290-000501-korsholms-klassiker-2023

Idrottspremieringar 2023

https://fritid.korsholm.fi/evenemang/visa/9072-000509-idrottspremieringar-2023

Uppgörande av Iskmo-Jungsund delgeneralplan

Korsholms kommun begär anbud för utarbetande av Iskmo-Jungsund delgeneralplan. Delgeneralplanen uppgörs med rättsverkningar. Uppdraget är ett totalplaneringsuppdrag. Anbudet ska vara Korsholms kommun tillhanda senast 9.1.2024 kl.16.00. Förfrågningar om precisering av anbudsförfrågan kan sändas per e-post till planlaggning(at)korsholm.fi senast 18.12.2023. Den…