Upphandling av upphyrning av en evakueringsbyggnad till Smedsby skolcentrum

Korsholms kommun/Fastighetsverket begär anbud på att hyra en evakueringsbyggnad till Smedsby skolcentrum. Frågor kan före 15.3.2023 kl. 12.00 ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 16.3.2023 på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in senast 22.3.2023 kl. 15.00.…

Intresseanmälningar för upphandling av dagvattenledning vid Fågelberget

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad avser att anlägga en dagvattenledning från Vattviksvägen till Vattentagsvägen i Smedsby. Dagvattenledningen kommer att leda vatten från Fågelbergets industriområde ytterom Vattvikens grundvattenområde. Meddelande om denna förnyade upphandling finns på Hilma: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/79340/notice/120917/overview Intresseanmälan ska lämnas in senast 10.3.2023 klockan…