Kartläggning av byggnadsbestånd

Korsholms byggnadstillsyn utför en kartläggning av byggnadsbeståndet i kommunen. Alla fastigheter i kommunen kontrolleras.