Coronasmitta vid Mustasaaren Keskuskoulu

Elever och personal i Mustasaaren Keskuskoulu har exponerats för coronaviruset.

Smittspårningen pågår och åtgärder är vidtagna. Elever samt några inom personalen har placerats i karantän. De exponerade eleverna övergår till distansundervisning.  

Alla berörda är informerade i nuläget men smittspårningen pågår fortfarande.
Beredskapsledningsgruppen följer med läget och informerar mera vid behov. 

Tilläggsuppgifter ges av:  
Anna-Liisa Punto
050 518 1258 

Ändring av del av Stormossen detaljplan

KUNGÖRELSE Ett program för deltagande och bedömning är framlagt 17.–30.8.2021 i Korsholms ämbetshus, andra våningen (MBL 63 §). Materialet finns i första hand tillgängligt på kommunens webbplats www.korsholm.fi/planer. Åsikter kan framföras senast 30.8.2021 till Korsholms kommun, planläggningsavdelningen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm, eller…

Framlagda planer

Följande planer är framlagda 10.8–8.9.2021 i Korsholms ämbetshus, andra våningen: Söderskogen detaljplanEtt förslag till plan är framlagt (MBF 27 §). Detaljplan för Hemskog 2 i BöleEtt förslag till plan är framlagt (MBF 27 §). Ändring och utvidgning av detaljplan för…

Fältarbete i Helsingby och Toby

Korsholm kommun utför i samarbete med Tidorum arkitektur och byggnadsvård en för landskaps- och kulturmiljöinventering för uppgörande av Helsingby-Toby delgeneralplan. Inventeringarna pågår under veckorna 28–34. Närmare information www.korsholm.fi/planer eller Tidorum arkitektur och byggnadsvård, Ruusa Viljanen Rossi tfn +46 705 831 211