Åkermark utarrenderas

Korsholms kommun arrenderar ut åkermark i Böle, Smedsby, Solf, Kråklund och Norra Vallgrund.

Intresseanmälningar för upphandling av beläggningsarbeten

Korsholms kommun / Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen beläggningsarbeten 2023. Entreprenaden är en enhetsprisentreprenad. En option kan ges för år 2024. Intresseanmälningar ska vara inlämnade senast 23.3.2023 kl. 16.00. För mera information se Hilma; https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/84033/notice/122237/overview

Upphandling av vägsalt

Korsholms kommun / Teknisk service / Trafikleder begär anbud på vägsalt. Frågor till anbudsförfrågan kan lämnas in till tekniska@korsholm.fi före 15.3.2023 kl. 12.00. Svar publiceras på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling 17.3.2023. Anbud ska lämnas in senast 23.3.2023 kl.…

Intresseanmälningar för upphandling av sanering av vägbelysning 2023

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen av sanering av vägbelysning 2023. Intresseanmälningar ska lämnas in senast 22.3.2023 kl. 12.00. För mera information se Hilma; https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/65276/notice/122478/overview