Upphandling av kameraövervakning till Keskuskoulu och Solf skola

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud för kameraövervakning till Keskuskoulu och Solf skola. Frågor kan ställas till adressen tekniska@korsholm.fi senast 21.6.2022 klockan 12.00. Svar publiceras 22.6.2022 på kommunens hemsida under fliken Offentliga upphandlingar. Inga frågor har inkommit till anbudsförfrågan.…

Vattenmätaravläsning

Du kan enklast anmäla mätarställningen via webben, där du samtidigt kan kontrollera vattenförbrukningen i din fastighet.

Trädgårdsfest

Seniorpunkten och Folkhälsan bjuder in till trädgårdsfest 16 juni.

Framläggande av gaturitningar för utvidgningen av Svedjeback 2 i Karperö

Ritningar för byggande av kommunalteknik och vägen Långnäskroken, gällande utvidgning av detaljplaneområdet Svedjeback 2 i Karperö, finns framlagda under tiden 8–21.6.2022 i Korsholms ämbetshus. Eventuella anmärkningar ska lämnas in till tekniska@korsholm.fi eller Korsholms kommun, Samhällsbyggnad, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm senast…