Ninni – samtalsgrupp

https://fritid.korsholm.fi/evenemang/visa/8347-000601-ninni-samtalsgrupp

Upplev Korsholm

https://fritid.korsholm.fi/evenemang/visa/8408-000201-upplev-korsholm

Utfärd till Valsörarna

https://fritid.korsholm.fi/evenemang/visa/8424-000203-utfard-till-valsorarna

Komplettering av verksamhetsområde för vattentjänstverket

Ett förslag till komplettering av verksamhetsområde för vattentjänstverket är framlagt 23.3–6.4.2023 (endast på Korsholms kommuns webbplats, lagen om vattentjänster § 8). Kompletteringen innefattar verksamhetsområden för vatten i Vallvik och avlopp vid Stormossen i Kvevlax. Åsikterna kan framföras senast 6.4.2023 till…

NTM-centralen ordnar informationstillfällen om vägplanen för riksväg 3

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten gör som bäst upp en vägplan för riksväg 3 mellan Helsingby och Laihela. NTM-centralen ordnar två informationstillfällen, ett i Laihela och ett i Korsholm, både för allmänheten och för kommunernas förtroendevalda.

Upphandling av en traktor

Korsholms kommun / Teknisk service begär anbud på en traktor för Grönområden / Idrottsanläggningar. Frågor kan före 28.3.2023 kl. 12.00 ställas till e-postadressen allan.hagberg@korsholm.fi. Svar publiceras 31.3.2023 på kommunens hemsida under fliken Kommun / Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in…

Intresseanmälningar för upphandling av stenmaterial och matjord

Korsholms kommun / Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen av krossgrusmaterial, naturstenar, fyllnadsjord samt matjord och sand levererat till olika arbetsplatser i kommunen. Intresseanmälan ska lämnas in senast 6.4.2023 kl. 16.00. För mera information se Hilma; https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/84342/notice/122759/overview