Sportlovsprogram i Korsholm

Skolorna i Korsholm har sportlov vecka 9, 27.2–5.3. Det ordnas en hel del roligt sportlovsprogram för barn och unga runtom i kommunen.

Ge respons på Korsholm informerar

Vad tycker du om informationstidningen Korsholm informerar? Vi funderar som bäst på hur kommunen ska informera om verksamheten i framtiden och vill höra din åsikt!

Ansök om lov i e-tjänsten Lupapiste

Miljövården vid Västkustens miljöenhet använder numera den nationella elektroniska Lupapiste-tjänsten. I Lupapiste kan kommuninvånare och företag smidigt ansöka om olika lov och tillstånd.

Riksdagsvalet 2.4.2023

Läs mera om förhandsröstning, röstning på valdagen, hemmaröstning, röstning på vårdanstalter och valreklamställningar.

Intresseanmälningar för byggande av rondell på Korsholmsvägen i Smedsby

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad avser att bygga en rondell på Korsholmsvägen vid Skol- och Källängsvägens korsning. Sanering av vatten- och avloppsledningar begärs som optioner. Meddelande om denna upphandling finns på Hilma: https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/81380/notice/118126/overview. Intresseanmälan ska inlämnas senast 27.2.2023 kl. 16.00.