Julvandring i skymningen 19.12.

Julvandring i skymningen på Fort Sommarö i Södra Vallgrund söndag 19.12.2021 kl. 16-18-ta med din lykta/ficklampa och tomteluva! På plats finns Aava Kerttus gosiga husdjur och julbocken. Vi bjuder på grillkorv (obs! begränsat antal) och varm saft vid rastplatserna. Stigens…

Hälsocentralen informerar

Alla tider för influensavaccinering är fullbokade, men fler tider sätts in då vi får mera vaccin (kring 7.12). Också tiderna för coronavaccin dos 3 börjar vara fullbokade i december. Vi prioriterar nu de tider som finns kvar till personer över 80 år eller de som har immunbrist.

Cirkulär ekonomi finns inskrivet i Stormossens nya aktieägaravtal

Ett nytt aktieägaravtal för Ab Stormossen Oy har undertecknats av samtliga ägarkommuner Vasa, Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs. I det nya aktieägaravtalet står att till bolagets verksamhet hör att befrämja en cirkulär ekonomi genom att insamla, separera och förädla avfall så att material och nya produkter på så vis kan skapas och säljas.

Coronavirussmitta vid Elvira boendet

Ett fall av coronavirussmitta har konstaterats vid Elvira boendet i Smedsby 23.11.2021. Exponering har skett på en av boendets två avdelningar, men hela Elvira boendet har tillsvidare besöksförbud.