Intresseanmälan för anläggande av dagvattenbassänger vid detaljplanområdet Granholmsbacken 1 i Toby

Korsholms kommun avser att anlägga dagvattenbassänger vid detaljplanområdet Granholmsbacken 1 i Toby intill det så kallade Giga området. Intresserade entreprenörer ska inlämna intresseanmälan senast 11.1.2023 kl. 12.00. Hilmaannonsen finns på adressen: https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/79680/notice/115421/overview Observera bilagan ”Handlingar inför anbud 13.12.2022 ok”.

Korsholm firar stort år 2023 – önskar alla välkomna med i firandet

År 2023 firar Korsholm ett dubbelt jubileumsår. Det har gått 675 år sedan Korsholm nämndes för första gången i en officiell skrift och dessutom firar kommunen 50 år i sin nuvarande form. Kommunen ser fram emot att skapa ett oförglömligt jubileumsår för korsholmarna i samarbete med lokala föreningar och företag.