Valreklamställningar

Enligt kommunförbundets rekommendationer börjar valaffischeringen 5.1.2022. Korsholm har en officiell valreklamställning. Den finns på Smedsby torg.

De sista byagömmorna finns gömda i Solf med omnejd

Över 1 600 personer hittade ifjol byagömmor på olika håll i Korsholm. Byagömmorna har bytt plats med ett par månaders mellanrum och nu har turen kommit till Solf–Toby–Tölby–Helsingby.