Grundavgift för livsmedelstillsynen

Grundavgift för tillsyn år 2022 Från och med början av år 2022 tas utöver inspektionsavgifter, en grundavgift ut på 150 euro per tillsynsobjekt för tillsyn årligen. Grundavgiften för tillsyn tas inte ut hos registrerade primärproduktionsställen, lanthandlar eller allmännyttiga samfund som…

Vuxeninstitutet flyttar till tillfälliga utrymmen

Vuxeninstitutet flyttar som bäst sina verksamheter till tillfälliga utrymmen. Orsaken är renoveringen av vuxeninstitutets utrymmen i kulturhuset. Under vårterminen 2022 hittas vuxeninstitutets verksamheter på följande adresser: En del hantverks- och konstkurser hålls på Källängsvägen 13. En del språk- och datakurser…