Korsholm får en egen simhall 2024

År 2024 ska en ny simhall stå klar invid Vallonia i Smedsby. Simhallen ska betjäna kommuninvånare i alla åldrar och ge skoleleverna bättre simmöjligheter.

Delgeneralplan för Helsingby-Toby

Ett allmänt informationstillfälle om landskaps- och kulturmiljöinventeringen kommer att ordnas tisdagen den 23.8.2022 kl. 18.00 vid Helsingby UF-lokal.