Coronainformation

Kommunens beredskapsledningsgrupp har 5.1.2022 dragit upp riktlinjer för hur kommunala verksamheter ordnas i januari med anledning av det rådande coronaläget.

Valreklamställningar

Enligt kommunförbundets rekommendationer börjar valaffischeringen 5.1.2022. Korsholm har en officiell valreklamställning. Den finns på Smedsby torg.