Kommunfullmäktige godkände budgeten

Korsholms kommunfullmäktige har godkänt budgeten för år 2023 med två ändringar. Fullmäktige beslöt på sitt möte 21.11 att öka bildningsutskottets driftsbudget med 150 000 euro och investeringsbudgeten med 21 000 euro jämfört med kommunstyrelsens förslag.

Upphandling av ramavtal för byggtjänster

Korsholms kommun/Fastighetsverket begär in anbud på ramavtal för byggtjänster. Frågor gällande anbudsförfrågan kan ställas till tekniska@korsholm.fi före 28.11.2022 kl. 12.00. Svar publiceras 30.11.2022 på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in före 7.12.2022 kl. 12.00. Anbudsförfrågan finns…

Resultaten i enkäten Hälsa i skolan presenteras

Välkomna med på en intressant eftermiddag 30.11 kl. 12-14 via Teams där vi har möjlighet att tillsammans lyssna till och diskutera resultaten från Hälsa i skolan 2021. Forskarna Hanne Kivimäki och Kirsi Wiss från Institutet för hälsa och välfärd THL presenterar resultaten i enkäten.

Familjemässa i Korsholms Kulturhus

Välkommen på familjemässa till Korsholms kulturhus 22.11 klockan 17–19! Temat är Rådgivningarna 100 år.

Upphandling av ramavtal för planeringstjänster

Korsholms kommun/Fastighetsverket begär in anbud på ramavtal för planeringstjänster för tiden 1.1–31.12.2023 med option för perioden 1.1–31.12.2024. Frågor angående anbudsförfrågan kan ställas till adressen tekniska@korsholm.fi före 22.11.2022 klockan 12.00. Svar publiceras 23.11.2022 under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in…