Nytt verktyg för mätning av hållbara åtgärder i Korsholm

Korsholms kommun har i samarbete med företaget NHG/Kuntamaisema tagit fram ett mätverktyg för uppföljning av energi-, värme- och vattenförbrukningen i kommunens fastigheter samt utsläppsmängder i kommunen och hurdana bilar korsholmarna kör med.

Hjälp oss hitta vattenläckage i Smedsby!

Det finns ett läckage på en vattenledning någonstans i Smedsby som Korsholms vattentjänstverk inte kunnat hitta. Vattentjänstverket ber nu allmänheten om hjälp!

Understöd och bidrag 2022

Föreningar, sammanslutningar och grupper: Nu är det dags att ansöka om bidrag från Korsholms kommun!