Framläggande av ritningar för anläggande av två dagvattenrecipienter invid Storträsket på detaljplanområdet Granholmsbacken 1 i Toby

Ritningar för anläggande av två dagvattenrecipienter (dagvattenbassänger) vid detaljplanområdet Granholmsbacken 1 i Toby finns framlagda under tiden 16.12.2022–9.1.2023 i Korsholms ämbetshus. Eventuella anmärkningar ska lämnas in till samhallsbyggnad@korsholm.fi eller Korsholms kommun, Samhällsbyggnad, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm senast 9.1.2023 kl. 16.00.…

Intresseanmälan för byggande av en dagvattenledning på avsnittet Vattviksvägen till Vattentagsvägen i Smedsby

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad kommer vintern 2022–2023 att bygga en dagvattenledning på avsnittet Vattviksvägen till Vattentagsvägen i Smedsby. Entreprenörer kan lämna intresseanmälan till adressen tekniska@korsholm.fi. Info om projektet och krav på intresserade entreprenörer finns på adressen: https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/79340/notice/114891/overview Observera bilagan ”handlingar inför anbud…

Ny karttjänst med bland annat lediga tomter och planer

Nu finns en ny karttjänst som ska underlätta för den som till exempel funderar på att köpa tomt i Korsholm. Med hjälp av den nya portalen kan du bekanta dig med alla kommunens lediga tomter och med detaljplansammanställningen som gäller på respektive område.