Upphandling av målning av vägmarkeringar

Korsholms kommun begär anbud på enhetspris och totalpris för målning av körbanemarkeringar och skyddsvägar. Frågor angående anbudsförfrågan kan före 30.4.2024 kl. 12.00 ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 3.5.2024 på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in…

Upphandling av armklippare/bomröjare

Korsholms kommun/Teknisk service begär anbud på en armklippare/bomröjare. Frågor till anbudsförfrågan kan före 9.4.2024 kl. 12.00 ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 10.4.2024 på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in senast 12.4.2024 kl. 14.00. Inga frågor…

Upphandling av vägsalt

Korsholms kommun / Teknisk service / Trafikleder begär anbud på vägsalt. Frågor till anbudsförfrågan ska lämnas in till tekniska@korsholm.fi före 21.3.2024 kl. 12.00. Svar publiceras 22.3.2024 på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in senast 27.3.2024 kl.…

Intresseanmälningar för upphandling av stenmaterial och matjord

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen av krossgrusmaterial, naturstenar, fyllnadsjord samt matjord och sand levererat till olika arbetsplatser i kommunen. Intresseanmälan ska lämnas in senast 13.3.2024 kl. 16.00. För mera information se Hilma; https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/96879/notice/142322/overview Tilläggsbrev 1…

Intresseanmälningar för upphandling av sanering av vägbelysning 2024

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen av sanering av vägbelysning 2024. Intresseanmälningar ska lämnas in senast 1.3.2024 kl. 16.00 till adressen tekniska@korsholm.fi. För mera information se Hilma; https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/97081/notice/142578/overview