Upphandling av ramavtal för byggtjänster

Korsholms kommun/Fastighetsverket begär in anbud på ramavtal för byggtjänster. Frågor gällande anbudsförfrågan kan ställas till tekniska@korsholm.fi före 28.11.2022 kl. 12.00. Svar publiceras 30.11.2022 på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in före 7.12.2022 kl. 12.00. Anbudsförfrågan finns…

Upphandling av ramavtal för planeringstjänster

Korsholms kommun/Fastighetsverket begär in anbud på ramavtal för planeringstjänster för tiden 1.1–31.12.2023 med option för perioden 1.1–31.12.2024. Frågor angående anbudsförfrågan kan ställas till adressen tekniska@korsholm.fi före 22.11.2022 klockan 12.00. Svar publiceras 23.11.2022 under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in…

Anbudsförfrågan på rivning av byggnaderna på Kvevlanders fastighet i Kvevlax

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud på rivning av byggnaderna på Kvevlanders fastighet i Kvevlax. Frågor till anbudsförfrågan kan ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi före 3.10.2022 kl. 12.00. Svar publiceras 4.10.2022 på kommunens hemsida under fliken Kommun / Offentlig upphandling.…

Komplettering av verksamhetsområde för vattentjänstverket

Ett förslag till komplettering av verksamhetsområde för vattentjänstverket är framlagt 29.6–12.8.2022 (endast på Korsholms kommuns webbplats, lagen om vattentjänster § 8). Kompletteringen innefattar verksamhetsområden för vatten och avlopp i Hemskog i Böle, Granholmsbacken i Toby, Långnäsvägen i Karperö, Vikby industriområde,…