Komplettering av verksamhetsområde för vattentjänstverket

Ett förslag till komplettering av verksamhetsområde för vattentjänstverket är framlagt 23.3–6.4.2023 (endast på Korsholms kommuns webbplats, lagen om vattentjänster § 8). Kompletteringen innefattar verksamhetsområden för vatten i Vallvik och avlopp vid Stormossen i Kvevlax. Åsikterna kan framföras senast 6.4.2023 till…

Upphandling av en traktor

Korsholms kommun / Teknisk service begär anbud på en traktor för Grönområden / Idrottsanläggningar. Frågor kan före 28.3.2023 kl. 12.00 ställas till e-postadressen allan.hagberg@korsholm.fi. Svar publiceras 31.3.2023 på kommunens hemsida under fliken Kommun / Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in…

Intresseanmälningar för upphandling av stenmaterial och matjord

Korsholms kommun / Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen av krossgrusmaterial, naturstenar, fyllnadsjord samt matjord och sand levererat till olika arbetsplatser i kommunen. Intresseanmälan ska lämnas in senast 6.4.2023 kl. 16.00. För mera information se Hilma; https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/84342/notice/122759/overview

Intresseanmälningar för upphandling av beläggningsarbeten

Korsholms kommun / Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen beläggningsarbeten 2023. Entreprenaden är en enhetsprisentreprenad. En option kan ges för år 2024. Intresseanmälningar ska vara inlämnade senast 23.3.2023 kl. 16.00. För mera information se Hilma; https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/84033/notice/122237/overview

Upphandling av vägsalt

Korsholms kommun / Teknisk service / Trafikleder begär anbud på vägsalt. Frågor till anbudsförfrågan kan lämnas in till tekniska@korsholm.fi före 15.3.2023 kl. 12.00. Svar publiceras på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling 17.3.2023. Anbud ska lämnas in senast 23.3.2023 kl.…

Intresseanmälningar för upphandling av sanering av vägbelysning 2023

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad begär in intresseanmälningar för att delta i upphandlingen av sanering av vägbelysning 2023. Intresseanmälningar ska lämnas in senast 22.3.2023 kl. 12.00. För mera information se Hilma; https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/65276/notice/122478/overview

Upphandling av upphyrning av en evakueringsbyggnad till Smedsby skolcentrum

Korsholms kommun/Fastighetsverket begär anbud på att hyra en evakueringsbyggnad till Smedsby skolcentrum. Frågor kan före 15.3.2023 kl. 12.00 ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 16.3.2023 på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in senast 22.3.2023 kl. 15.00.…

Intresseanmälningar för upphandling av dagvattenledning vid Fågelberget

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad avser att anlägga en dagvattenledning från Vattviksvägen till Vattentagsvägen i Smedsby. Dagvattenledningen kommer att leda vatten från Fågelbergets industriområde ytterom Vattvikens grundvattenområde. Meddelande om denna förnyade upphandling finns på Hilma: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/79340/notice/120917/overview Intresseanmälan ska lämnas in senast 10.3.2023 klockan…

Intresseanmälningar för byggande av rondell på Korsholmsvägen i Smedsby

Korsholms kommun/Samhällsbyggnad avser att bygga en rondell på Korsholmsvägen vid Skol- och Källängsvägens korsning. Sanering av vatten- och avloppsledningar begärs som optioner. Meddelande om denna upphandling finns på Hilma: https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/81380/notice/118126/overview. Intresseanmälan ska inlämnas senast 27.2.2023 kl. 16.00.

Upphandling av flyttbar sportstuga till Kvevlax (byggentreprenad)

Korsholms kommun begär in anbud på att bygga en flyttbar sportstuga till Kvevlax idrottsområde. Frågor till anbudsförfrågan kan före 22.2.2023 kl. 12.00 ställas till e-postadressen tekniska@korsholm.fi. Svar publiceras 23.2.2023 på kommunens hemsida under fliken Kommun/Offentlig upphandling. Anbud ska lämnas in…