Upphandling av automatisk plogpinneutsättningsmaskin

Korsholms kommun / Teknisk service begär anbud på en maskin för helautomatisk utsättning och uppsamling av plogpinnar. Förfrågningar Eventuella förfrågningar om precisering till anbudsförfrågan görs per e-post till adressen kjell.sundsten@korsholm.fi. Förfrågningar besvaras inte per telefon. Anbuden ska vara Korsholms kommun…

Komplettering av verksamhetsområde för vattentjänstverket

Ett förslag till komplettering av verksamhetsområde för vattentjänstverket är framlagt 29.6–12.8.2022 (endast på Korsholms kommuns webbplats, lagen om vattentjänster § 8). Kompletteringen innefattar verksamhetsområden för vatten och avlopp i Hemskog i Böle, Granholmsbacken i Toby, Långnäsvägen i Karperö, Vikby industriområde,…

Upphandling av kameraövervakning till Keskuskoulu och Solf skola

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud för kameraövervakning till Keskuskoulu och Solf skola. Frågor kan ställas till adressen tekniska@korsholm.fi senast 21.6.2022 klockan 12.00. Svar publiceras 22.6.2022 på kommunens hemsida under fliken Offentliga upphandlingar. Inga frågor har inkommit till anbudsförfrågan.…

Framläggande av gaturitningar för utvidgningen av Svedjeback 2 i Karperö

Ritningar för byggande av kommunalteknik och vägen Långnäskroken, gällande utvidgning av detaljplaneområdet Svedjeback 2 i Karperö, finns framlagda under tiden 8–21.6.2022 i Korsholms ämbetshus. Eventuella anmärkningar ska lämnas in till tekniska@korsholm.fi eller Korsholms kommun, Samhällsbyggnad, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm senast…

Upphandling av solpaneler till ämbetshuset

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud för solpaneler till ämbetshuset i Smedsby. Frågor kan ställas till adressen tekniska@korsholm.fi före 8.6.2022 klockan 12.00. Svar publiceras 9.6.2022 på kommunens hemsida under fliken Offentlig upphandling. Anbud lämnas in till Korsholms kommun senast…

Anbudsförfrågan på modulbyggnad till Smedsby skolcentrum

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud på en modulbyggnad till Smedsby skolcentrum. Eventuella frågor ska ställas per e-post till tekniska@korsholm.fi före 6.6.2022 kl. 12.00. Svar publiceras 7.6.2022 på hemsidan under fliken Offentliga upphandlingar.Anbud lämnas in till Korsholms kommun före 9.6.2022…

Upphandling av avfallshantering

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud på avfallshantering för perioden 1.7.2022–31.12.2023. Frågor kan ställas till adressen tekniska@korsholm.fi senast 31.5.2022 klockan 12.00. Svar publiceras på hemsidan under fliken Offentlig upphandling 1.6.2022. Anbud ska lämnas in senast 7.6.2022 före klockan 12.00.…

Anbudsförfrågan på en korgtunneldiskmaskin

Korsholms kommun / Fastighetsverket begär in anbud på en korgtunneldiskmaskin. Frågor till anbudsförfrågan kan ställas till adressen tekniska@korsholm.fi före 3.6.2022 klockan 12.00. Svar publiceras på hemsidan 7.6.2022 under fliken Offentliga upphandlingar. Anbud ska lämnas in elektroniskt till adressen tekniska@korsholm.fi före…