Upphandling av ramavtal för maskintjänster

Korsholms kommun begär in anbud för ramavtal för maskintjänster för år 2024 med möjlighet till option för år 2025. Upphandlingen genomförs som en så kallad omvänd upphandling (fransk upphandling) där beställaren bestämmer priset för maskinkategori, utrustning, personal och kvalitetskrav enligt…

Snöplogning

Kommunen sköter gårdsvägarnas snöplogning till bebodda hus på glesbygden. Årsavgiften är 198,40 euro. Anmälan görs senast 31.10.2023.