Bokbussen har ny tidtabell fr.o.m. 15.8.2022

Från och med måndagen den 15:e augusti 2022 kör bokbussen enligt uppdaterad tidtabell. Klicka på länken för att komma till den nya tidtabellen: https://korsholm.fi/wp-content/uploads/2022/07/bokbuss-tidtabell-2022-for-hemsidan.pdf

Renovering i huvudbiblioteket

Under hösten renoveras magasins- och arbetsutrymmen i huvudbiblioteket (Skolvägen 1, Smedsby), men biblioteket är öppet som normalt. Tidvis kan ljudnivån i bibliotekssalen vara hög på grund av renoveringsarbetet. Vill man undvika störande ljud rekommenderar vi att man besöker biblioteket kvällstid…