Liftis linjenät har offentliggjorts – de nya linjerna möjliggör smidigare resor än tidigare

Korsholms kommuns och Vasa stads gemensamma regionala kollektivtrafik, Lifti, inleder sin verksamhet i augusti nästa år. Målet med förnyelsen är att det ska bli smidigare än tidigare att resa, att resetiderna blir kortare och att turintervallerna i synnerhet under rusningstid blir tätare. Liftis linjenät offentliggörs redan nu, så att invånarna hinner bekanta sig med de nya rutterna i god tid.

Moderna digitala metoder i undervisningen i Korsholm

I Korsholm implementeras som bäst en digital lärstig inom samtliga svensk- och finskspråkiga grundskolor och förskolor samt inom småbarnspedagogiken. Den digitala kunskapen ska vara ett redskap i elevens skolvardag och ska inte ses som fristående kunskap. Den digitala lärstigen utarbetades våren 2021 av kommunens IT-tutorer tillsammans med en så kallad DigiEko-grupp.

Influensavaccination

Avgiftsfria influensavacciner ges till personer där influensan utgör ett väsentligt hot mot hälsan eller för vilkas hälsa influensavaccinationen är till stor nytta. Riskgrupperna är följande: Gravida kvinnor Barn under 7 år Personer som fyllt 65 år Personer som hör till…

Ny näringslivskoordinator bjuder in till företagsträffar

Korsholms kommuns nya näringslivskoordinator Johanna Långskog ser framemot att utveckla servicen för företag i kommunen. Ett första steg är att träffa och höra önskemål från kommunens företagare. Korsholms kommun bjuder tillsammans med Korsholms Företagare företag till företagsträffar som hålls på olika håll i kommunen.

Avdelning vid Singsby daghem evakueras

Fastighetsverket i Korsholms kommun har under sommaren gjort reparationer i Singsby daghem för att säkerställa kvaliteten på inomhusluften. Det har dock visat sig att flera personer fortfarande reagerar på inomhusluften. Fler undersökningar behöver göras och konstruktioner tas upp. Under tiden som detta görs kan verksamhet inte ordnas i fastigheten. Nu undersöks olika alternativ för evakueringen av verksamheten.

Nya tomtutdelningar

Bekanta dig med kommunens nya småhustomter i Smedsby, Solf och Petsmo samt par-, rad- och höghustomter i Smedsby och Böle. Ansökan om tomterna sker under tiden 18.10–1.11.2021.

Bekanta dig med Korsholms nya tomter på Bygga & Bo mässan

Korsholms kommun är med på Bygga & Bo mässan 16–17.10 i Botniahallen. Vi presenterar kommunens nya tomter och svarar på frågor gällande dem, bygglov och själva byggandet. Du kan också höra mer om Korsholms första trähöghus som planeras till Smedsby.