Tre skolor bjuds ut i Korsholm – bybor primär målgrupp

Korsholms kommun ordnar i november tre infotillfällen om försäljningen av skolfastigheter i Petsmo, Veikars och Kuni–Vassor. I första hand bjuds skolorna ut till köpare som erbjuder verksamhet för byborna eller så att byns invånare får tillgång till delar av utrymmena.

Beslut från fullmäktiges budgetsammanträde 2021

Kommunfullmäktige i Korsholms kommun har valt Otto Domars till välfärdsdirektör i Korsholms kommun. Valet gjordes på fullmäktiges sammanträde 15.11.2021. På sammanträdet inrättades även en tjänst som IT-chef. Budgeten för år 2022 och investeringsprogrammet 2022–2026 godkändes och skattesatsen för år 2022 slogs fast. Inkomstskattesatsen bibehölls år 2022 på nuvarande nivå, 20,75 procent.

Renoveringen av kulturhuset fortsätter inomhus

Inom november blir huvudbibliotekets vattentak klart och byggställningarna som sedan sommaren omgärdat kulturhuset i Smedsby plockas ner. Förnyandet av taket ingår i en större helhet, takbytet är det första av totalt tre byggskeden. De följande skedena sker inomhus, först renoveras biblioteket och sedan vuxeninstitutet.

Snällhetens vägg på Elly Sigfrids torg i november

På Elly Sigfrids torg har det dykt upp en rosa busskur med anslaget Wall of kindness / Snällhetens vägg / Ystävällisyyden seinä. Det är frågan om ett välgörenhetsprojekt i samarbete mellan Folkhälsan i Korsholm och Korsholms kommun.

Två Korsholmsföretag belönades på företagarfest

Korsholmsföretaget Vilpe som utvecklar och tillverkar ventilations- och specialtakprodukter är årets företag i regionen och skobutik Sko Ekstra från Smedsby är årets företag i Korsholm. Båda företagen belönades på Kust-Österbottens Företagares galamiddag på Strampen i lördags 6.11.