Badförbud vid Sommarösund badstrand

Vid provtagning av badvatten vid Sommarösunds badstrand 8.8 och 10.8.2023 har provet överskridit kvalitetsrekommendationerna för intestinala enterokocker och badvattenkvaliteten uppfyller därmed inte kvalitetskraven. Därför har badstranden vid Sommarösund belagts med badförbud. Det antas att skälet till den höga bakteriehalten är…

Badförbudet vid Sommarösund upphävs

Badförbudet vid Sommarösund upphävs, vilket gör att man igen kan bada vid Sommarösunds badstrand. I resultaten för de två senaste kontrollproven som togs vid stranden 6.9. och 12.9. konstaterades att badvattenkvaliteten vid stranden uppfyller kvalitetskraven. Tilläggsinformation: Västkustens miljöenhets hemsida