Badförbud vid Sommarösund badstrand

Vid provtagning av badvatten vid Sommarösunds badstrand 8.8 och 10.8.2023 har provet överskridit kvalitetsrekommendationerna för intestinala enterokocker och badvattenkvaliteten uppfyller därmed inte kvalitetskraven. Därför har badstranden vid Sommarösund belagts med badförbud. Det antas att skälet till den höga bakteriehalten är…