Riksdagsvalet 2.4.2023

Läs mera om förhandsröstning, röstning på valdagen, hemmaröstning, röstning på vårdanstalter och valreklamställningar.

Anmälan till förskoleundervisning och inskrivning till skolan

Anmälan till Korsholms kommuns förskolor görs elektroniskt under tiden 15-28.2.2023. Inskrivning av elever (2016 födda) som höstterminen 2023 ska inleda sin skolgång i Korsholms kommuns grundskolor görs via programmet Wilma under tiden 15–28.2.2023.

Sommarjobb och sommarjobbssedlar

Ansökningstid för sommarjobbssedlar: 1–19.2.2023 kl. 23.59.
Ansökningstid för sommarjobb: 6.2 kl. 12.00 – 5.3.2023 kl. 23.59.