Helsingby-Toby delgeneralplan målworkshop 15.11.2023

Korsholms kommun har inlett utarbetandet av en delgeneralplan för Helsingby–Tobyområdet. Onsdag 15.11. kl. 18.00–20.00 ordnas en målworkshop för alla intresserade i Helsingby skola.