Inbjudan till interaktion

Riksväg 3 på avsnittet Helsingby–Laihela, översiktsplan, Korsholm, Laihela. Interaktion 9.10 (på finska) och 10.10 (på svenska). Mötet är öppet för alla som bor i området, markägare, andra som använder vägen och dem som är intresserade av projektet. Utkastet till plan kan studeras på projektets webbplats från 4.10.2023.

Vattentjänstverket informerar

OBS! På grund av onormalt hög vattenförbrukning uppmanar vattentjänstverket alla att tillfälligt inte använda dricksvatten onödigt, med andra ord ingen bevattning av gräsmattor med ledningsvatten.

Sommarens öppettider

Öppettider för Korsholms kommuns ämbetshus, byggnadstillsynen, biblioteket, vuxeninstitutet, Seniorpunkten och smådjursjouren.