Långnäsvägen i Karperö avstängd 4.5

På grund av reparationsarbete i ledningsnätet är Långnäsvägens anslutning till Jungsundvägen avstängd i Karperö 4.5.
Vägen öppnas så fort kopplingsarbetet är färdigt, meddelar Vattentjänstverket.

Riksdagsvalet 2.4.2023

Läs mera om förhandsröstning, röstning på valdagen, hemmaröstning, röstning på vårdanstalter och valreklamställningar.

Anmälan till förskoleundervisning och inskrivning till skolan

Anmälan till Korsholms kommuns förskolor görs elektroniskt under tiden 15-28.2.2023. Inskrivning av elever (2016 födda) som höstterminen 2023 ska inleda sin skolgång i Korsholms kommuns grundskolor görs via programmet Wilma under tiden 15–28.2.2023.