Revidering av byggnadsordning

Ett program för deltagande och bedömning är framlagd 16.4–17.5.2021 i Korsholms ämbetshus (MBL 63 §): Åsikter kan framföras senast 17.5.2021 kl. 16.00 elektroniskt till byggnadstillsynen@korsholm.fi eller till Korsholms kommun, byggnadstillsynen, Centrumvägen 4, 65610 Korsholm.

Motionskampanjen Up, Out and Move!

I Korsholm pågår året om motionskampanjen Up, Out and Move! Skriv ditt namn och kilometrar i motionshäftet som finns runtom i kommunen.Skriv även dina kontaktuppgifter (telefonnummer eller e-post adress) om du önskar delta i utlottningen av presentkort.Dragning sker i april,…

Kommunen utökade antalet sommarjobbssedlar

Koncernsektionen beslöt 12.4.2021 att utöka antalet sommarjobbssedlar. Detta för att sporra kommunens företag att anställa fler unga i en tid där dessa har svårt att få sommarjobb. Korsholms kommun erbjöd i år lokala arbetsgivare i Korsholm ett understöd på 300…

Kommunalval 13.6.2021

Valdag 13.6.2021. Förhandsröstning i Finland 26.5–7.6.2021 och förhandsröstning i utlandet 2–5.6.2021. Läs mera om kommunalvalet Blanketter för kandidatuppställning. Justitieministeriets valsidor Finlands kommunförbunds valsidor

Preppa för långvandring

Kom med på Preppa för långvandring lördag 8.5 kl. 9–15. Drömmer du om att göra en långvandring, men har svårt att komma till skott? Eller vill du bara få inspiration till vandring överlag? Då kan detta vara kursen för dig, under…

Coronavaccineringarna sköts vid avdelning F

Från och med 7.4.2021 ska alla kunder som blivit kallade till coronavaccinering gå in via ingång F vid Korsholms hälsovårdscentral. Man ska inte längre använda sig av huvudingången.