Inskrivning till grundskolorna

Inskrivning av elever (2016 födda) till grundskolorna görs under tiden 15.2–28.2.2023. Mer info om inskrivningen kommer i början av februari.