Anbudsförfrågan för byggande av tryckavloppsledning i Kalvholm, skede 4

Utbyggnaden av kommunalt avloppsledningsnät i Kalvholm inleddes 2020 och har delats upp i 4 delprojekt under åren 2020 – 2023. I denna anbudsförfrågan ingår det fjärde delprojektet.Dokumenten finns på Hilma:https://www.hankintailmoitukset.fi/sv/public/procurement/91048/notice/133396/overview Anbuden ska vara Korsholms kommun tillhanda senast 21.8.2023 kl 12:00…