Korsholms kommuns satsning på hållbarhet börjar synas

De första hållbarhets- och klimatåtgärderna i Korsholms kommun syns redan nu, fyra månader efter att kommunens nya klimat- och energistrategi godkändes. Kommunen har upphandlat sin elenergi av producenter som stöder sig på primärt förnyelsebara energikällor och kommunen har anställt en projektledare, Geir Byrkjeland, som arbetar med klimatledarskap.

Drop in-coronavaccinering

Korsholms kommun ordnar drop-in coronavaccineringstillfällen för personer bosatta i Korsholm vid Korsholms hälsovårdscentral 8.10, 13.10 och 20.10. och vid Världsarvsporten (Berny’s restaurang) 11.10. Till drop-in tillfällen kan man komma för att ta antingen den första eller den andra coronavaccindosen.