Kommunen utökade antalet sommarjobbssedlar

Koncernsektionen beslöt 12.4.2021 att utöka antalet sommarjobbssedlar. Detta för att sporra kommunens företag att anställa fler unga i en tid där dessa har svårt att få sommarjobb. Korsholms kommun erbjöd i år lokala arbetsgivare i Korsholm ett understöd på 300…

Coronavaccineringarna sköts vid avdelning F

Från och med 7.4.2021 ska alla kunder som blivit kallade till coronavaccinering gå in via ingång F vid Korsholms hälsovårdscentral. Man ska inte längre använda sig av huvudingången.

Verksamhet för barn och unga tillåts i gymnastiksalarna

Från och med tisdag 6.4 kan föreningar och grupper igen använda sig av kommunens gymnastiksalar. Verksamheten ska vara riktad till barn och unga som är 12 år eller yngre. Maxantal som får vistas i salarna på samma gång är 10 personer. All verksamhet för vuxna…