Österbottens landskapsplan 2050

Programmet för deltagande och bedömning är framlagt 2–31.3.2022. Programmet presenteras för alla intresserade på ett digitalt informationsmöte 14.3.

Bekanta dig med framtidens Smedsby

Smedsby utvecklas och växer till ett aktivt och attraktivt kommuncentrum med moderna bostäder, företag, bildning, kultur och förvaltning samt goda trafikförbindelser.

Vattenläckaget hittat

Vattentjänstverket har hittat vattenläckaget i Smedsby och tackar så mycket för alla tips som kommit in!

Nytt verktyg för mätning av hållbara åtgärder i Korsholm

Korsholms kommun har i samarbete med företaget NHG/Kuntamaisema tagit fram ett mätverktyg för uppföljning av energi-, värme- och vattenförbrukningen i kommunens fastigheter samt utsläppsmängder i kommunen och hurdana bilar korsholmarna kör med.

Hjälp oss hitta vattenläckage i Smedsby!

Det finns ett läckage på en vattenledning någonstans i Smedsby som Korsholms vattentjänstverk inte kunnat hitta. Vattentjänstverket ber nu allmänheten om hjälp!