Arrendera åkermark

Korsholms kommun arrenderar ut åkermark för de fem kommande åren. Anbuden lämnas in senast 4.4.

Ny karttjänst för lediga bostadstomter i Korsholm

Korsholms kommun har tagit i bruk en ny karttjänst där kommunens lediga bostadstomter presenteras. Via karttjänsten får användaren snabbt en överblick över tomternas läge och basuppgifter om dem.

Coronastöd för företag

Företag kan ansöka om coronaersättning på grund av stängning via Statskontoret under tiden 22.3–20.4.