Korsholm fick 940 sommarjobbsansökningar

Korsholms kommun fick i år 940 sommarjobbsansökningar. Det verkliga antalet sökande är lägre än så, eftersom en ungdom kan ha sökt flera jobb. Sommarjobbssedlar söktes av 87 ungdomar.

Bekanta dig med framtidens Smedsby

Smedsby utvecklas och växer till ett aktivt och attraktivt kommuncentrum med moderna bostäder, företag, bildning, kultur och förvaltning samt goda trafikförbindelser.