Småbarnspedagogiken upplevs som trygg och barnen trivs

Det är tryggt att lämna barnet till småbarnspedagogik och förskola i Korsholm och barnen trivs. Det framkommer från den enkät som vårdnadshavare med barn inom småbarnspedagogiken har besvarat under vårvintern.

Skräpplockning är bra motion

Jaakko Björkbacka plockar 15–20 säckar skräp från vägrenen ett par gånger i året som kommunen plockar bort.

Kartläggning av byggnadsbestånd

Korsholms byggnadstillsyn utför en kartläggning av byggnadsbeståndet i kommunen. Alla fastigheter i kommunen kontrolleras.